Directe toegang Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, in overleg met u, aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.


Kwaliteit

• Kwaliteit staat hoog in het vaandel, we staan dan ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteit Register. Dit geeft een verplichting tot onder andere het regelmatig volgen van na- en bijscholingen, zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied.

• Er word behandeld volgens de Kwaliteitsindicatoren opgesteld door de KNGF. Deze Kwaliteitsindicatoren worden ondersteund door de meeste verzekeringen om een betere transparantie te krijgen binnen de fysiotherapie.

• Er wordt behandeld volgens "evidence based practice", wat inhoud dat volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied wordt behandeld.

• Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid binnen het revalidatieproces. Zo is er ook na de behandeling een goede basis om het behaalde niveau te onderhouden.