Medische Oefentherapie

 

Oefening is vooruitgang

Deze zin is de kern bij de behandelingen met medische oefentherapie. Waarom de combinatie met medische oefentherapie? Zoals gezegd richt de manuele therapie zich voornamelijk op het herstellen van het gewrichtsspel. Andere oorzaken van klachten kunnen zijn;

• een dysbalans in spierkracht
• verandering in spierspanning
• acute of chronische overbelasting van het spierskeletstelsel
• een verhoogde mobiliteit (laxiteit) in de kapsel van het gewricht

Om dit zo optimaal mogelijk te beïnvloeden is een individueel opgebouwd oefenprogramma een vereiste. Via dit oefenprogramma kunt u zelf actief participeren in het herstel van de spierkracht, gewrichtsstabiliteit en het lokaal conditioneel vermogen van de aangedane spieren. 
Oefentherapie is immers de enige manier om de belastbaarheid van de spieren, pezen en gewrichten te verhogen. Door juist gedoseerde training herstel je de balans tussen de belasting en de belastbaarheid van het bewegingsapparaat.
De fitnessruimte bij ‘van Haren Sport en Wellness' geeft hier voldoende ruimte en mogelijkheden om een individueel opgesteld programma te volgen.

Wat is u aandeel in de therapie?

Zelfstandigheid geeft meer controle over uw eigen lichaam

Deze zin is de kern bij de behandelingen binnen de praktijk.

Binnen de praktijk wordt gestreefd naar een zo zelfstandig mogelijke aanpak binnen de revalidatie van uw klachten. De eerste 2 maanden zal er een nadruk liggen op de curatieve therapie. Hierbij wordt gestreefd om de bewegingsbeperking en de pijn zoveel mogelijk op te heffen door middel van manueel therapeutische technieken. Naast deze behandeling wordt zo snel mogelijk een start gemaakt met een individueel opgesteld oefenprogramma.

Een actieve participatie in een oefenprogramma is dus vereist. De oefenruimte staat bij aanvang van de therapie de eerste twee maanden gratis tot uw beschikking. 
Na deze twee maanden heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een Medisch Fitness programma. Dit programma wordt niet vergoed door de verzekering. Wanneer buiten het Medische Fitness programma nog noodzaak is voor manuele therapie of fysiotherapie dan is dat nog mogelijk. Vergoedingen hiervoor gaan via de verzekering wanneer dit nog onder het maximum aantal behandelingen valt.

Voor aanvang van de therapie wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bepaald de mate van beperkingen die u ondervindt bij uw klachten. Vanuit deze beperkingen en de vragenlijst worden behandeldoelen opgesteld. 
Tijdens en na het afsluiten van het behandeltraject wordt u nogmaals gevraagd om de vragenlijst in te vullen om de effectiviteit van de behandeling te meten.

In het geval van lage rugklachten is het mogelijk dat u gevraagd wordt een consent te tekenen om te participeren in een effectonderzoek naar manuele therapie in combinatie met oefentherapie.