Sportrevalidatie

 

Iedere sporter is een topsporter op zijn eigen niveau

Deze zin is de kern bij de revalidatie voor sportblessures. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om behalve de beste mensen ook de beste faciliteiten te kunnen bieden. Deze faciliteiten zijn beschikbaar binnen “van Haren Sport en Fitness”.
Goede samenwerking onderhouden met artsen, sportclubs, sportbonden en huisartsen is een zeer groot onderdeel van het beleid zodat u als sporter ook naadloos kan worden doorverwezen naar andere sportmedische zorg.
Sporters kunnen door deze combinatie functioneel worden begeleid tot het moment dat ze wedstrijd fit zijn.
De therapeut is tijdens uw behandeling fysiotherapeut, trainer, coach en begeleider!
Sportrevalidatie is heel breed. De revalidatie is gericht op de periode dat de sporter geblesseerd raakt tot sporthervatting op het oude niveau. Soms is het oude niveau niet haalbaar, maar het streven is om binnen de grenzen het hoogst haalbare niveau te bereiken. Dit kan ook betekenen dat een sporter soms na revalidatie een beter niveau haalt dan in de periode voorafgaand aan een blessure. Simpelweg omdat op basis van een goede analyse niet eerder geconstateerde tekortkomingen in bijvoorbeeld kracht of coördinatie extra aandacht hebben gekregen tijdens de revalidatie. Dit betekent dat in een revalidatietraject ook altijd aandacht zal moeten zijn voor (secundaire) preventie. Binnen het revalidatietraject staat één begrip op de voorgrond; het begrip ‘specificiteit’. Hoe specifieker de benodigde functies worden nagebootst, hoe sneller en beter u uw sport weer kan gaan beoefenen.

Wanneer u bent uitbehandeld door uw eigen fysiotherapeut maar nog steeds niet 100% wedstrijdfit bent kunt u deelnemen met de hersteltrainingen.
Doel van deze trainingen is het wedstrijdfit terugkeren bij uw vereniging. Zo wordt het gat opgevuld tussen de behandelkamer/fitnesszaal en het sportveld.
De hersteltrainingen vinden dan ook plaats in uw  "natuurlijk omgeving" . Dit wil zeggen dat wanneer nodig ook buiten de fitnessruimte geoefend zal worden.
binnen het revalidatietraject worden de volgende fases doorlopen. In de meeste gevallen vloeien deze fases in elkaar over.

Herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Na een blessure is de belastbaarheid van de weefsels nog niet 100%. Bij een te hoge belasting (intensiteit van de training) zal dit zich gaan uiten in compensatie tijdens de uitgevoerde bewegingen of pijn en zwelling in de aangedane weefsels. Door de belasting langzaaam te verhogen zal de belastbaarheid van de weefsels zich herstellen en in sommige gevallen kan er een prestatietoename waargenomen worden in vergelijking met het niveau van voor de blessure.

Herstellen van de de coördinatie en stabiliteit.

Na een blessure is ook de coördinatie en stabiliteit aangedaan. Door de opgelopen blessure is de informatie die wordt verkregen uit de gewrichten en banden verstoord. De hersenen krijgen hierdoor de informatie verkeerd of te laat door. De sturing bij het bewegen vanuit de hersenen kan hierdoor niet optimaal verlopen, waardoor de kracht (grove motoriek) vaak nog wel aanwezig is, maar de stabiliteit en coördinatie (fijne motoriek) achterblijft. Deze fase van revalidatie is naar mijn mening een nog te weinig beoefende fase binnen het revalidatieproject. Een verminderde stabiliteit geeft een verhoging van de kans op een (her)blessure.

Herstellen van snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.

Bij de laatste fase van hersteltraining wordt uitgegaan van de motorische grondeigenschappen snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Bij sporten waar je meer snelheid of explosiviteit nodig hebt ligt de nadruk in het herstel op snelheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de 100 meter sprint. Wanneer je meer uithoudingsvermogen nodig hebt, wordt daar de nadruk op gelegd, bijvoorbeeld een marathon lopen. In de meeste gevallen is een combinatie van deze motorische grondeigenschappen nodig.

Hersteltrainingen zijn op afspraak te maken. De kosten hieraan verbonden zijn 30 euro per half uur. Wanneer mogelijk wordt ook hier gedeclareerd via de zorgverzekering.