Scheiding tussen Curatieve zorg en Medische fitness

Doelstelling binnen de praktijk is om de patiënt een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij te brengen in het zorgproces naar een zo volledig mogelijk herstel of een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de medische zorg. Hierbij staat een persoonlijk aangepast oefenschema centraal, waarbij de fitnessruimte gebruikt zal worden. Een periode van intensieve curatieve zorg- bestaande uit fysiotherapie of manuele therapie en oefentherapie -van maximaal 2 maanden wordt gebruikt voor het opbouwen van de zelfstandigheid. Zoals gezegd staat een oefenprogramma hierin centraal. Na deze twee maanden heeft u de keuze om zich op te geven voor de Medische Fitness tegen de lopende abonnementstarieven. De curatieve zorg zal dan – wanneer nog nodig - meer bestaan uit een begeleidende functie in het herstelproces naast de Medische Fitness.