Fysiotherapie

 

Leven is bewegen - Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging

Deze zin is de kern bij de behandelingen die in aanmerking komen voor fysiotherapie.
Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis even een plintje schilderen. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende knie, pijn in uw rug of andere lichamelijke klachten… herkenbaar?
Dan pas vraagt u zich af hoe u er zo snel mogelijk weer van afkomt. De fysiotherapeut helpt u er weer bovenop.

Wat is fysiotherapie

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houding- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan. Oefenen is eventueel mogelijk in groepsverband. Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct en verklevingen. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt

Veel klachten in het houding- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

• pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten 
• zwelling van gewrichten 
• krachtsvermindering 
• bewegingsbeperking 
• stijfheid 
• problemen met bewegen 
• evenwichtsstoornissen 
• ademhalingsproblemen 
• vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering t.g.v. een andere onderliggende aandoening 

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek.

Indicatie voor fysiotherapie

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut maakt samen met u een behandelplan, geeft een prognose en maakt een afspraak voor een behandeling. Na een serie behandelingen volgt een evaluatie. Als hieruit blijkt dat verdere behandeling niet langer noodzakelijk is, wordt de behandeling afgerond. De therapeut geeft eventueel adviezen en leefregels om herhaling te voorkomen en rapporteert terug naar de huisarts. 
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen voor een fysiotherapeutische of manueeltherapeutische behandeling. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening. Ook als u een verwijzing heeft is het voor de dossiervorming praktisch dat u de vragenlijsten invult.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.
Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.
Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Opleiding

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma's en kennisuitwisselingsprojecten.