Vergoedingen/tarieven

Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. U kunt dit vinden in uw verzekeringsvoorwaarden of vraag hiernaar bij uw verzekering Er zijn contracten afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars. De mate waarin u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten voor fysio- of manuele therapie is afhankelijk van het pakket dat u hebt afgesloten. Daarnaast is de vergoeding soms afhankelijk van het probleem waarmee u zich aanmeldt. Hoewel u tegenwoordig geen verwijzinging meer nodig hebt voor een aanmelding, hanteren ziektekostenverzekeraars nog steeds de regel dat voor vergoeding van de therapie bij "chronische problematiek" of na een operatie een verwijzing van een specialist aanwezig moet zijn. In uw polisvoorwaarden kunt u nazien welke beperkingen voor u persoonlijk gelden. Tijdens de intake wordt het kostenaspect uiteraard meegenomen in de overwegingen.


 

 

 

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie in 2011

Hoe u verzekerd bent kunt u opzoeken in uw verzekeringsvoorwaarden.

• Of u kunt de volgende link aanklikken. wwww.defysiotherapeut.com

• Ga hierna na het kopje . Bent u goed verzekerd?

•Hierna kunt u in de tekst vergoeiding fysiotherapie aanklikken

•Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Welke alternatieven zijn er voor uw huidige polis? Bekijk dit op kijk en vergelijk

•In dit overzicht ziet u hoe fysiotherapie in de polissen van de zorgverzekeraars is opgenomen.

Tarieven Therapie

Er zijn contracten met alle grote zorgverzekeraars.
Over het algemeen is er de verplichting rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren (slechts enkele verzekeraars vormen hierop een uitzondering).
Onderstaande prijzen gelden indien u niet of niet voldoende verzekerd bent.

 

Zitting fysiotherapie

€ 30,00

Zitting manuele therapie

€ 45,00

Toeslag aan huis behandeling

€ 15,00

Screening fysiotherapie (DTF)

€ 15,00

Vervolg onderzoek na screening

€ 30,00

Uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek (max. 50 min.)

€ 55,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 40,00

Niet nagekomen afspraak

€ 30,00

Eenvoudige rapporten, per half uur

€ 30,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen per uur

€ 35,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen per uur

€ 25,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen per uur

€ 20,00

 

Tarieven Medische Fitness

Voor de Medische Fitness gelden de lopende abonnementstarieven voor de fitnessruimte. Deze komen niet in aanmerking voor vergoeding via de verzekering. Verdere informatie voor de tarieven voor de Medische Fitness kunt u opvragen aan de balie.